26 universitaris magribins es formen a la UIB en el marc del projecte TEMPUS COMPERE-Averroès

La setmana del 19 al 24 d’octubre són a la UIB 26 tècnics universitaris de centres del Magrib que rebran formació específica sobre el projecte Horizon 2020, de la UIB.

El projecte TEMPUS COMPERE-Averroès té per objectiu principal la formació de 52 membres de les universitats del Magrib, a més d’un representant del ministeri de cada un dels països que participen en el muntatge i la gestió de projectes finançats per la Unió Europea. El projecte se centra en dos blocs de projectes europeus, per un costat, els que ara aglutina el programa ERASMUS+, i per l'altre, els relacionats amb recerca (Horizon 2020).

En el marc del projecte COMPERE la formació en gestió de projectes la imparteixen experts europeus. La primera etapa formativa es va realitzar al Waterford Institute of Technology (Irlanda) i tenia com a objectiu principal reforçar les competències lingüístiques en anglès, per tant, es va centrar, principalment, en la redacció de projectes. La segona iniciativa formativa es va dur a terme, el juny de 2015, a la Universitat de Niça i es va centrar a oferir formació metodològica general en relació amb la gestió de projectes.

El WP 3.3 ofereix formació teòrica i pràctica específica relacionada amb projectes de recerca, amb la finalitat de capacitar els assistents per poder formar altres components de la seva organització i preparar els fonaments per poder presentar-se amb èxit a les convocatòries europees d'aquest tipus de projectes. Aquesta etapa formativa es desenvolupa en anglès per continuar reforçant les competències lingüístiques dels assistents en aquest idioma.

La tercera part de la formació és la que es duu a terme aquests dies a la UIB, sota la supervisió del Servei de Relacions Internacionals.

Les tres etapes formatives programades són complementàries i contribueixen a la consecució de la finalitat del projecte COMPERE.  

Data de publicació: 20/10/2015