26 estudiants de la UIB es podran beneficiar d'una de les beques de pràctiques en petites i mitjanes empreses arran d'un conveni entre CRUE, CEPYME i Santander

El Banc Santander, la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) ofereixen 26 beques remunerades de 600 euros mensuals a estudiants de la UIB per fer pràctiques durant tres mesos en petites i mitjanes empreses de les Illes Balears.

Els requisits per optar a una de les beques són estar matriculat a la UIB o als centres adscrits; ser estudiant de grau i màster (oficials i propis); en el cas dels graus, haver superat el 50 per cent dels crèdits, estar en els dos últims cursos o realitzar el projecte de final de carrera; i no mantenir relació contractual amb la universitat o empresa on es farà la pràctica. La gestió de les beques la dur el DOIP.

Pel que fa a les empreses, hi poden optar petites i mitjanes empreses o autònoms.

En el conjunt d’España s’ofereixen 5.000 beques que suposen una inversió total de 9 milions d’euros.

Documents relacionats

Data de publicació: 01/02/2012