15.731 membres de la comunitat universitària poden votar avui qui serà el Rector de la UIB els pròxims quatre anys

Hi ha onze meses electorals al campus, una a l’Hospital Universitari Son Espases, una a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera i una a la Seu universitària de Menorca 

Eleccions

Dia: dimecres, 24 de maig de 2017
Horari de votació: de 10 a 18 hores
Lloc:

 • als edificis del campus universitari
 • a l’Hospital Universitari Son Espases
 • a la Seu universitària de Menorca
 • a la Seu universitària d'Eivissa i Formentera

La Universitat de les Illes Balears celebra eleccions al càrrec de Rector el dia 24 de maig de 2017.

Els votants, tots els membres de la comunitat universitària que reuneixin tots els requisits exigits, poden escollir entre dues candidatures, encapçalades pels doctors Rafel Crespí Cladera i Llorenç Huguet Rotger.

La comunitat universitària ha d'elegir el Rector entre els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d'universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

Les persones que podran exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 15.731. Els electors universitaris estan dividits en sectors:

 • Sector a): 576, professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
 • Sector b): 910, resta de personal docent i investigador.
 • Sector c): 13.624, alumnes.
 • Sector d): 621, membres del personal d'administració i serveis.

El vot per a l'elecció del Rector es ponderarà per sectors de la comunitat universitària de la forma següent:

 • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
 • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
 • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
 • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Per ser proclamat Rector un dels dos candidats ha d’obtenir la majoria de vots a candidatures vàlidament emesos. Per tant, s’exclouen els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a candidatures.

Meses electorals

En total s'han instal·lat catorze meses electorals als edificis següents: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Antoni Maria Alcover i Sureda, Hospital Universitari Son Espases, Seu universitària d’Eivissa i Formentera i Seu universitària de Menorca.

Les meses romandran obertes entre les 10 i les 18 hores.

Roda informativa

Dia: dijous, 25 de maig de 2017
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

Tindrà lloc la roda informativa a càrrec del candidat guanyador a les eleccions al càrrec de Rector de la UIB. 

Data de l'esdeveniment: 24/05/2017

Data de publicació: 23/05/2017