14 alumnes de la UIB són premiats amb les primeres Beques d'Excel·lència Acadèmica

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, ha lliurat les primeres Beques d’Excel·lència Acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que han finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2015-16 i 2016-17. Amb aquesta iniciativa, que és el primer cop que es duu a terme, es pretén continuar la línia de promoure i afavorir l’excel·lència en el rendiment acadèmic.

Del total de 19 premiats, 14 han cursat els estudis de grau a la Universitat de les Illes Balears i la resta ho han fet a altres universitats espanyoles. 10 són dones i 9 són homes. A tots se’ls reconeixen els resultats acadèmics i se’ls atorga una beca individual de 1.500€.

Per accedir a aquestes ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica, els alumnes havien d’acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els seus estudis, les notes mitjanes que s’indiquen a continuació, expressades en una escala de l’1 al 10: Arts i Humanitats: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior; Ciències: una nota mitjana igual a 8,50 punts o superior; Ciències Socials i Jurídiques: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior; Ciències de la Salut: una nota mitjana igual a 8,75 punts o superior; Enginyeria o Arquitectura: una nota mitjana igual a 8,25 punts o superior. Els premiats han cursat estudis de Biologia, Bioquímica, Dret, Infermeria, enginyeries, Psicologia, Economia, i Llengua i Literatura Espanyoles. 

Data de publicació: 20/02/2019