12.900 estudiants de la UIB han participat a Campus Extens el curs acadèmic 2008-2009

La UIB ha incrementat enguany fins a 805 el nombre d’assignatures que utilitzen la xarxa com a suport a la docència

Campus Extens és un servei d'ensenyament flexible i a distància que incorpora l'ús de la telemàtica en l'ensenyament universitari. Es va implantar a la UIB, de manera experimental, el curs 1997-98, per donar resposta a les necessitats educatives superiors que tenien les illes de Menorca, Eivissa i Formentera —en les quals no era possible realitzar estudis universitaris presencials— i per apropar-se a les demandes concretes dels diferents col·lectius de les Illes Balears.

El mateix any que varen començar els estudis a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera es va posar en marxa la possibilitat que al campus de Palma també hi hagués professors que utilitzassin les TIC com a suport a la docència.

Avui en dia, Campus Extens es troba perfectament arrelat, amb una oferta progressiva i en constant desenvolupament que obre la UIB a la competència amb les universitats europees i iberoamericanes a través d'ofertes d'estudis i desenvolupa, alhora, una xarxa d'infraestructures i professionals capaç de respondre als desafiaments de la universitat del futur.

De fet, enguany les xifres de la utilització de Campus Extens per l’alumnat i el professorat de la UIB són rellevants, si tenim en compte la progressió en els anys. Si l’any acadèmic 2001-2002 s’impartien 203 assignatures a través de Campus Extens, aquest curs 2008-2009 han estat 805 les matèries impartides a través de la xarxa, 334 (41,5%) pertanyen a la modalitat Campus Extens 70/30 (assignatures de Palma, amb una proporció del 70% de classes presencials i el 30% en xarxa) i 132 assignatures a la modalitat Campus Extens Illes (16,3%).

Pel que fa al nombre de professors que utilitzen Campus Extens, el 2000-2001 eren 112 i el curs 2008-2009 han estat 758 els professors que tenen una o més assignatures disponibles a la xarxa.

També s’incrementa any rere any el nombre d’estudiants que fan alguna assignatura a través de Campus Extens. De 2.300 alumnes que feien alguna matèria en aquesta modalitat l’any 1998-1999, hem passat enguany a 12.899 estudiants que han fet ús del servei Campus Extens de la Universitat de les Illes Balears.

El curs acadèmic que ve, la Facultat de Dret posarà en marxa un curs pilot als nous estudis de primer de grau, en un grup d’horabaixa, en el qual, per primera vegada, algunes de les classes s’oferiran seguint una proporció del 50% de presencialitat i el 50% en línia.

Documents relacionats

Data de publicació: 22/09/2009