12 contractes de R+D+I per promocionar l'ocupació jove

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes, d’una durada de 2 anys, per millorar la formació i l’ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la R+D a través de la seva contractació laboral en universitats, organismes i entitats d’investigació del sector públic. A la vegada, es reforcen les seves activitats d’investigació i el rendiment d’infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o qualsevol instal·lació o servei de caràcter general o d’ús comú de l’entitat, de caràcter cientificotècnic o de gestió de la investigació. 

Més informació

Data de publicació: 05/11/2015