1.105 estudiants matriculats a la convocatòria extraordinària de la Prova d'Accés a la Universitat (PBAU) de juliol de 2021

La PBAU tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de juliol en els indrets següents:

  • Campus: Edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya
  • Eivissa: Estació marítima de Sant Antoni de Portmany
  • Formentera: IES Marc Ferrer
  • Menorca: IES Joan Ramis i Ramis

S’aplicarà el mateix protocol de seguretat que al mes de juny, la qual cosa implica que els estudiants NO es podran treure la màscara mentre facin els exàmens. 

El dimarts 6, el dimecres 7 i el dijous 8 de juliol de 2021 tindrà lloc la prova d'accés a la Universitat, amb 1.105 alumnes matriculats, entre els provinents de batxillerat i els qui intentaran millorar la nota.

L’entrada a les aules és a les 8.30 hores i les proves començaran a les 9 hores.

Atenció als mitjans

A les 11.30 h els mitjans gràfics podran prendre imatges en una aula en començar la segona prova, a l’edifici G. M. De Jovellanos.

Si necessitau un tall de veu o entrevista, us ho gestionarem des del Servei de Comunicació: 971 173474 i 609668755.

Nombre de matriculats per illa, juliol 2021 (ATENCIÓ: Aquestes dades són provisionals pendent de pagament dels alumnes)

Total: 1105 matriculats, dels quals

896, a Mallorca

125, a Eivissa

79, a Menorca

5, a Formentera

El nombre de matriculats puja respecte de la convocatòria extraordinària de 2020 que va tenir lloc el mes de setembre, per mor de la pandèmia. El nombre total de matriculats va ser de 967.

Nombre de matriculats per illa, setembre de 2020

Total: 987 matriculats, dels quals

821, a Mallorca

105, a Eivissa

61, a Menorca

0, a Formentera

La UIB, conjuntament amb la Conselleria d’Educació de la CAIB, i seguint les instruccions marcades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Universitats, ha introduït alguns canvis en els models d’exàmens per oferir més opcionalitat i evitar que els alumnes no se sentin perjudicats per no haver treballat a classe algun bloc o blocs de continguts de les matèries objecte d’examen.

Protocol de seguretat COVID-19

S’aplicarà el mateix protocol de seguretat que al mes de juny, tot i que ara els estudiants hauran de dur la màscara posada mentre facin les proves.

Més informació: https://estudis.uib.cat/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/batxiller/Convocatoria-extraordinaria/  

Documents relacionats

Data de publicació: 06/07/2021