1.105 estudiants de les Illes Balears s'han matriculat a les proves d'accés a la Universitat a la convocatòria de setembre de 2009

Els mitjans gràfics podran accedir a una aula d'examen a les 11.15 hores als punts següents:

Campus universitari de la UIB a Palma: edifici G. M. de Jovellanos
Menorca: IES Miquel Guàrdia
Eivissa: IES Sa Colomina
Inca: IES Pau Casasnovas
Manacor: IES Mossèn Alcover

Els dies 9, 10 i 11 de setembre 1.105 estudiants (matriculats) de batxillerat de les Illes Balears s'examinaran de les proves d'accés a la Universitat (PAAU), convocatòria de setembre de 2009.

A la convocatòria de setembre de 2008 es presentaren a les proves 941 estudiants, dels quals un 59,09 per cent varen superar les proves.

Alumnes matriculats per illes:

Mallorca: 922 estudiants / 83,44%
Menorca: 56 estudiants / 5,07%
Eivissa: 126 estudiants / 11, 40%
Formentera: 1 estudiant / 0,09%

Total: 1.105 estudiants

Alumnes matriculats per vies d’accés:

Cientificotècnica: 231 estudiants / 20,68 %
Ciències de la Salut: 238 estudiants / 21,31 %
Ciències Socials: 447 estudiants / 40,02 %
Humanitats: 126 estudiants / 11,28 %
Arts: 75 estudiants / 6,71 %

Total: 1.117 estudiants

Aclariment: els alumnes matriculats per vies no coincideixen amb el total d'alumnes matriculats perquè hi ha alumnes que es matriculen de doble via i, per tant, consten en ambdues vies.


Horari de les proves de dimecres, 9 de setembre:

Matí

8.15 h. Concentració als punts d'examen
8.30 h. Entrada, comprovació de les llistes amb el DNI o un altre document identificatiu i lliurament d'etiquetes
9 h. Llengua Castellana i Literatura
10.30 h. Descans
11.05 h. Entrada a les aules
11.15 h. Llengua Catalana i Literatura
12.45 h. Fi de la sessió

Horabaixa

15.50 h. Entrada a les aules.
16 h. Història d'Espanya o Filosofia II
17.30 h. Fi de la sessió

Documents relacionats

Data de publicació: 08/09/2009