La Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu-UIB organitza una jornada sobre restauració del patrimoni arquitectònic

Se celebrarà els dies 14 i 15 de maig

Dies: 14 i 15 de maig de 2009
Hora: 16 hores (inauguració)
Lloc: sala d'actes de l'edifici G. M. de Jovellanos,
campus universitari, Palma

Tindrà lloc la III Jornada Tècnica Anual de la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu sobre la Restauració del Patrimoni Arquitectònic.

A l'acte d'inauguració hi assistiran el senyor Miquel Llabrés, president de la Fundació Miquel Llabrés Feliu, el doctor Antoni Cladera, director de la Càtedra.

La primera ponència serà a càrrec de l'arquitecte Fernando Cobos, autor del Pla director de les murades d'Eivissa, que exposarà les especificitats de tot projecte arquitectònic de restauració. Després intervindran l'arquitecte tècnic Miquel Ballester i el director d'Artifexbalear, Miquel Ramis, els quals analitzaran des de diferents aspectes la construcció tradicional en el context de la restauració. Ballester parlarà de les característiques tipològiques i constructives dels habitatges tradicionals en sòl rústic, mentre que Ramis plantejarà el debat si la construcció tradicional pot ser considerada com una proposta de construcció bioclimàtica.

Divendres, 15 de maig, el vicepresident d'ARCA, Josep Massot, repassarà els 20 anys d'activitat d'aquesta associació en pro de la restauració; i l'arquitecte Pere Rebassa explicarà el pla d'actuació dissenyat per a la restauració d'un dels edificis més emblemàtics de les Balears: la Llotja de Palma.

La III Jornada Tècnica Restauració del Patrimoni Arquitectònic es tancarà amb la conferència sobre la reintegració de restes històriques en nous espais cívics, que pronunciaran els arquitectes Irene Oliver i Albert Casals.

Des de l'any acadèmic 2006-2007, la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu programa activitats de caràcter docent, investigador i social per conèixer a fons la realitat de la construcció. L'objectiu de la Càtedra és convertir-se en nexe entre els futurs i els actuals professionals de la construcció i en cau natural per a la transmissió de coneixements i experiències entre aquests col·lectius. El plantejament de treball és generar un espai obert, d'estudi i anàlisi, que canalitzi les inquietuds de diferents tipus de públic, doni resposta a les seves necessitats i els mostri innovacions i millores aplicables en obra.

Data de publicació: 14/05/2009