L'OCDS proposa... Diagnòstic Participatiu de Caire Comunitari

En el marc de la XVI Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament per a una ciutadania global 2019, l’OCDS proposa aquesta trobada, que té l’objectiu d’elaborar un diagnòstic participatiu sobre l’estat de la qüestió dels processos d’assentament de la població immigrant, les seves necessitats i problemàtiques socials. Es farà amb l’aportació de professionals dedicats a la mediació i integració socials en els àmbits de l’educació, la salut i els serveis socials des d’un caire comunitari i contraposant realitats distintes, però a la vegada amb elements comuns: la barriada de Son Gotleu de Palma i el municipi d’Inca. T’hi apuntes?

Més informació

Data de publicació: 13/05/2020