L'Impuls del Voluntariat en la Nova Normalitat: Jornada i cicle de conferències

Aquesta jornada i el cicle de conferències amb el lema L’Impuls del Voluntariat en la Nova Normalitat neixen amb l’objectiu d’intercanviar experiències, iniciatives, bones pràctiques, estratègies, etc., en l’àmbit del voluntariat, i revisar eines i recursos per impulsar conjuntament la participació en els programes de voluntariat en el context actual.

Entre els objectius hi ha els de facilitar eines i recursos per al bon desenvolupament de les entitats i respondre a les seves necessitats; crear espais de participació, debat i intercanvi d’experiències i de bones pràctiques; definir el concepte de bones pràctiques, el mètode per identificar-les i recollir-les o crear espais de reflexió entorn de les actuacions, l’impacte i els reptes de l’activitat voluntària en el marc de la COVID-19, entre d’altres.

Tant les jornades com el cicle de conferències els organitza la Direcció General de Participació i Voluntariat amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.

Data de publicació: 17/09/2020