Un article de l'IFISC seleccionat entre els més rellevants del 2016 per «New Journal of Physics»

La revista d'accés obert New Journal of Physics publica cada any una selecció d'articles científics que exemplifiquen “la creació d'un impacte global per als últims avanços dins de la comunitat de recerca”. Aquest any, la selecció “Highlights of 2016 inclou l'article “Irreducibility of multilayer network dynamics: the case of the voter model” publicat pels investigadors de l’IFISC (UIB-CSIC) Marina Diakonova i Maxi San Miguel.

Les interaccions socials es representen per xarxes en què els nodes són agents i els enllaços identifiquen qui interacciona amb qui. La representació habitual és un agregat d'interaccions en diferents contextos socials (treball, família, etc.), però una representació multicapa identifica aquests contextos de manera diferent. A l'article s'estudien les conseqüències de reduir aquestes xarxes complexes multicapa a una xarxa agregada d'una sola capa centrant-se en el paradigma del model del votant. L'estudi demostra que la reducció de xarxes multicapa comporta pèrdua d'informació i impedeix analitzar els processos de formació d'opinió amb precisió, i és necessària la implementació de xarxes complexes de diversos nivells per a l'estudi de sistemes complexos socials. Es conclou que la dinàmica en xarxes complexes multicapa no és reduïble a una xarxa social agregada.

La llista completa d'articles seleccionats està disponible al web: http://iopscience.iop.org/journal/1367-2630/page/highlights-of-2016

Referència bibliogràfica

Diakonova, M., Nicosia, V., Latora, V. & San Miguel, M. (2016). «Irreducibility of multilayer network dynamics: the case of the voter model». New Journal of Physics, 18, 023010.

Data de publicació: Tue Mar 21 12:53:00 CET 2017