La doctora Joana Maria Seguí, nou membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha acordat incorporar la doctora Joana Maria Seguí, catedràtica de Geografia Humana i vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’Institut d’Estudis Catalans acull una part de l’elit científica de l’àmbit lingüístic català, la qual cosa el configura com una institució amb molta influència en la societat.

L’Institut d’Estudis Catalans s’estructura en seccions, establertes segons grans unitats temàtiques, que organitzen la recerca. Cada una de les seccions és formada per un màxim de vint-i-vuit membres numeraris, pels membres emèrits i pels presidents de les societats filials adscrites a les seccions. L’Institut té adscrits a cadascuna de les seccions membres corresponents en un màxim de trenta. L’Institut compta amb una plantilla de més de cent persones.

Des de 1990 l’Institut és constituït per cinc seccions: Secció Històrico-Arqueològica; Secció de Ciències Biològiques; Secció de Ciències i Tecnologia; Secció Filològica, i Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La secció de Filosofia i Ciències Socials fou creada el 1968 per subratllar el caràcter d'acadèmia científica de l'Institut, és a dir, amb el desig de cultivar la recerca en determinades àrees científiques, a part de les dedicades pròpiament a la catalanística i a les ciències dites pures o experimentals, juntament amb llurs respectives aplicacions. A més de la filosofia, que consta en el nom mateix de la Secció, hi són representades actualment les àrees de coneixement següents, que indicam per ordre alfabètic: antropologia, ciències de la comunicació, dret, economia, geografia, pedagogia i sociologia. Aquesta diversitat de la Secció es reflecteix també en el considerable nombre de societats filials que hi estan vinculades.

Joana Maria Seguí Pons (Ciutadella, 1956), que forma part ara de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, és doctora en Geografia i ha estat professora visitant del Departament de Geografia de la Universitat del Quebec a Montreal (2005-2006). És catedràtica de Geografia Humana de la UIB des de 2001, i des de 2015 és vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta d’aquesta universitat, on dirigeix el grup de recerca Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT). Ha estat membre del comitè d’experts del Llibre verd: les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement (2002), elaborat pel Govern balear. És autora de nombrosos articles en revistes acadèmiques de prestigi, com Journal of Transport Geography, Organisations et Territoires, Networks and Communications Studies, Environment and Planning B: Planning and Design, Cahiers de Géographie de l'Université du Quebec o Courrent Issues of Tourism Research, i també de capítols de llibre, en editorials peninsulars, europees i internacionals, com «La Catalogne: un État-région en territoire européen», dins Le Monde dans tous ses États: Une approche géographique, a Circulação, transportes e logística. Diferentes perspectivas, a Developments in telecommunications: Between Global and Local o «Visions territorials de les Illes Balears», dins el Llibre blanc de les infraestructures de l’Euram. És coautora de Geografía de redes y sistemas de transporte (1991) i Geografía de los transportes (2004), i coeditora d’Engaging in a dynamic dialogue for Sustainable Urban Mobility Planning (2013), d’Implementing city and citizen friendly electric vehicles (2014) i de Developing ‘Mobility 2.0’ systems and services (2015). Va ser diputada al Parlament de les Illes Balears (2003-2004). 

Data de publicació: Fri Mar 03 10:35:00 CET 2017