La UIB estrena tres cursos en línia i gratuïts a través de Miríada X

Cursos en línia i gratuïts sobre el tractament de dades amb R i RStudio, el dibuix arquitectònic i la catalogació amb RDA 

La Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa els seus tres primers cursos en línia massius en obert (MOOC) a través de Miríada X, una plataforma de formació en línia impulsada per Telefónica Educación Digital i la xarxa d'universitats Universia i en la qual participen 77 universitats i 1.700 professors d'arreu del món. Aquests cursos, que s'ofereixen de manera gratuïta, permetran que qualsevol persona pugui accedir a través d'Internet a cursos de formació especialitzada.

AprendeR: Introducción al tratamiento de datos con R y RStudio

Aquest curs és una introducció al maneig de R i RStudio en la descripció, l'anàlisi i la visualització de conjunts de dades. R és un entorn de programació estadístic molt potent de codi lliure, que s'ha convertit en una eina de referència per a empreses com Google o Facebook. L'objectiu del curs és capacitar els alumnes per analitzar i representar gràficament conjunts de dades i redactar informes estadístics d'aparença professional, i preparar-los per cursar cursos més avançats sobre l'ús de R en estadística inferencial, aprenentatge estadístic, mineria de dades, etc. El curs l'imparteixen els professors Ricardo Alberich, Francesc Rosselló, Sebastià Massanet, Arnau Mir, Josep J. A. Miró i Llucia Rotger, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Aprende a dibujar a mano alzada. Curso cero de dibujo arquitectónico

El dibuix a mà alçada és clau en el dia a dia de l'arquitecte o graduat en Edificació. A través seu s'entenen millor l'espai, els volums i les proporcions de l'obra. És l'eina de comunicació visual més important entre els professionals del sector i els executors de les obres. Els estudiants d'Arquitectura i Edificació han de dominar el dibuix a mà alçada des del primer curs. No és una matèria d'aprenentatge ràpid i el temps que s’hi destina als programes del primer curs no és mai suficient. Aquest curs és una introducció seriosa al dibuix a mà alçada. A través d'indicacions, experiències i exercicis, es comença a saber observar des d'una mirada crítica que farà que l'aprenentatge de l'alumne sigui més àgil, ràpid i efectiu. El curs l'imparteixen el professor Antonio Fernández-Coca, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i María de la Paz Martínez, del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. 

Catalogación con RDA

El curs està orientat a facilitar la comprensió i l'assimilació de la normativa RDA. Està estructurat de manera que cobreixi tots els aspectes fonamentals del contingut i de la posada en pràctica dels coneixement adquirits. Els mòduls 1 i 2 se centren en la base teòrica; el mòdul 3 està dedicat a l'estudi de l'estructura i l'aplicació de la normativa a la descripció de recursos; i el mòdul 4, que és eminentment pràctic, consisteix en la creació de registres bibliogràfics en format MARC21 seguint la normativa RDA. El curs l'imparteixen Leonor Hernández, Eva Martínez, Almudena Cotoner i Elena Gili, del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. 

Més informació

 

Data de publicació: Thu Jun 23 11:45:00 CEST 2016