Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Títol
Beca de col·laboració (008/2017)  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament d’Economia de lEmpresa amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per tftol: Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, del qual és responsable el/la professor!a: RAFEL CRESPÍ CLADERA.
Duradauna dedicació a temps parcial de 25 hores setmanals ¡ una durada de 03 mesos, que comptaran des de 11 de juny de 2017
RequisitsGrau o Llicenciatura en Enginyeria, Física o Matemátiques. Estudis (finalitzats o en curs) en Big Data o dades massives. Coneixements de llenguatge Python o similar
Dotació1.350,00 euros mensuals
Termini de sol·licitudFins al 23 de maig de 2017
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud. Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:certificat académic (expedient académic complet), curriculum vitae 1 fotocópia del DNI, NIE o passaport.. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Departament d’Economia de l’Empresa