Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Diversos
Títol
Beca de col·laboració (015/2017)  
Descripció *
Es convoca una beca a l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos (IFISC) amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Processament d'Informació. Beca finançada amb fons propi de la UIB, segons l'Acord Normatiu 11551, del dia 29 d'octubre de 2015", del qual és responsable el/la professor/a: Claudio Rubén Mirasso Santos.
Durada3 mesos, que comptaran des de l'1 de febrer de 2018, amb una dedicació a temps complet.
Dotació1.300,00 euros mensuals
Requisits
- Màster en Física (titulació nacional o estrangera)
- Grau o llicenciatura en Física
Termini de sol·licitudFins al 20 d'octubre de 2017.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos (IFISC)