Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Arts i Humanitats
Títol
Beca de col·laboració (016/2016)  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Filologia Espanyola, Moderna ¡ Clássica amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per tftol: Edició electrónica integral de les Biblies espanyoles medievals 1 renaixentistes subvencionat pel programa: ‘AYUDAS FUNDACION BBVA A EQUIPOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA 2016’, del qual és responsable el/la professor!a: ANDRÉS ENRIQUE ARIAS.
Durada12 mesos, que comptaran des de l‘1 de desembre de 2016
RequisitsLlicenciatura o Grau en Filologia Hispànica, Romànica, Lingüística o matèria afi. Familiaritat amb l’espanyol medieval. Experiència en l’edició de textos antics a l'entorn digital. Experiència en la codificació i anàlisi de fenòmens lingüístics.
Dotació1.090 euros mensuals, amb una dedicació a temps complet.
Termini de sol·licitudFins al 24 de novembre de 2016.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud. Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent: certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Departament de Filologia Espanyola, Moderna ¡ Clássica