El pensament econòmic i polític de Joseph Stiglitz

La tesi doctoral d'Antoni Llabrés Ramon analitza les contribucions teòriques d'aquest economista nord-americà, guanyador del premi Nobel d'Economia

L'economista nord-americà Joseph Stiglitz és una de les figures més rellevants en l'àmbit de la ciència econòmica actual. El 2001 guanyà el premi Nobel en reconeixement a les seves aportacions fetes a la teoria de la informació, de la qual és un dels principals teòrics. Després de tota una vida a l'acadèmia, el 1993 entrà a treballar al Consell d'Assessors Econòmics del Govern Clinton i posteriorment fou vicepresident del Banc Mundial. Actualment treballa com a professor d'Economia a la prestigiosa Universitat de Colúmbia.

L'objectiu principal de la tesi doctoral d'Antoni Llabrés Ramon, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estat fer un estudi al voltant del pensament de Joseph Stiglitz. A partir de l'estudi i l'anàlisi de les seves obres més destacades, l'investigador ha pogut exposar la base del pensament de Stiglitz: les seves teories, les influències que altres autors i altres teories han exercit sobre el seu pensament, les seves contribucions originals, i la seva visió sobre la política i l'economia global actual.

En l'estudi, l'investigador relaciona el pensament econòmic i polític de Joseph Stiglitz amb la seva visió sobre l’actual procés de globalització mundial i la interpretació que fa de les nombroses crisis que s'han produït els darrers anys, la manera com les institucions globals han actuat i per què han actuat de la manera com ho han fet, com s'ha gestionat el desenvolupament dels països subdesenvolupats, com s'ha produït la desigualtat actual, etc.

En aquest sentit, es destaquen tant els moments en què aquesta interpretació es fa seguint el seu aparell teòric, com també es destaquen els moments en què l'economista nord-americà s'escapa del seu aparell teòric i va més enllà per explicar els esdeveniments del nostre món. Així, s'ha explicat fins a quin punt és fidel a les seves teories a l’hora d'interpretar el món, i per què a vegades també se n'allunya.

Com a resultat, es conclou que Stiglitz teòricament es troba dins el paradigma nou keynesià en macroeconomia, i en microeconomia se'l pot considerar un economista de la informació. A més, es conclou que als seus escrits menys teòrics, en aquells en què parla sobre com funciona el món des d'una òptica social i política, les seves teories són insuficients per analitzar la realitat, per la qual cosa hauria d'ampliar-les per donar cabuda a conceptes que tanmateix empra, com el de classe social, el de poder, interessos o ideologia.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: L'economia política global segons la perspectiva de Joseph Stiglitz. Un sistema inestable, injust i en crisi.
  • Autor: Antoni Llabrés Ramon
  • Programa de doctorat: Filologia i Filosofia 
  • Departament: Filosofia
  • Director: Bernat Riutort Serra

Data de publicació: Thu Mar 22 12:01:00 CET 2018