Obres i instal·lacions a la UIB

Tasques de millora de la xarxa de comunicacions de l'edifici Mateu Orfila i Rotger

Edifici

Mateu Orfila i Rotger

Dates

Des de dijous dia 28 de desembre a partir de les 8h, fins dia 29 de desembre.

Serveis afectats

Talls als serveis de xarxa cablejada, telefonia i xarxa sense fils a les zones de la biblioteca i de física de l'edifici.
Els talls dels serveis de xarxa cablejada i telefonia afectaran a totes les preses que comencen per DB-XX.

Restabliment de servei

Gradualment el dia 29 de desembre. Està previst que dia 29 a darrera hora el servei ja estigui restablert per tots els serveis.

Actualment no hi ha obres en execució.